SJYD Tech

Technology and Beyond: A Synergetic Blend

Onderzoekschemicaliën: Gebruik Van Tryptamine En Fenethylamine Onder Risicovolle Programma’s Van Het Youth Office Of Justice

Onderzoekschemicaliën: Gebruik Van Tryptamine En Fenethylamine Onder Risicovolle Programma’s Van Het Youth Office Of Justice

Overdosering is ook een punt van zorg bij onderzoekschemicaliën, vooral vanwege onnauwkeurige etikettering. Een gebrek aan begrip van het kind en de dosis van het medicijn kan resulteren in het nemen van een gevaarlijke hoeveelheid en overdosering. Overdosering is ook waarschijnlijk omdat onderzoekschemicaliën de neiging hebben te veranderen om wetshandhaving te omzeilen. Aangezien het sort of de dosis veranderd kan zijn, geeft eerder gebruik niet aan dat de persoon dezelfde hoeveelheid van het geneesmiddel weer veilig kan gebruiken. Het risico op overdosering neemt toe wanneer deze medication worden gecombineerd met andere medicine of alcohol.

research chemicals intitle:how

De voortdurende evolutie van chemische verbindingen die zijn ontworpen om de moist te omzeilen, creëert potentieel gevaarlijkere en onbekendere synthetische stoffen dan de stoffen waarover momenteel wetgeving wordt opgesteld. Deze studie heeft aangetoond dat gesubstitueerde cathinonen nog steeds vrij te koop zijn by way of web, 18 maanden nadat ze zijn geclassificeerd als een klasse B-medicijn.

Anderen, zoals etizolam, zijn verbindingen die in andere landen worden gebruikt, maar die in de VS niet vaak worden gezien. Sommige zijn medicijnen die specifiek zijn gesynthetiseerd om wettelijke controles te omzeilen. In alle gevallen vormen deze verbindingen een unieke uitdaging voor forensische toxicologische laboratoria die snel analytische methoden moeten ontwikkelen en valideren voor de identificatie en kwantificering in biologische matrices. Dit hoofdstuk is een verkorte en bijgewerkte versie van een artikel dat oorspronkelijk is gepubliceerd in Clinical and Forensic Toxicology News. Tryptaminen en fenethylaminen zijn twee brede categorieën psychoactieve stoffen die een reeks hallucinogene effecten veroorzaken. Meer algemeen bekende tryptaminen, zoals LSD, Ibogaïne en psilocybine (“magic mushrooms”), en gewone fenethylaminen, waaronder mescaline en MDMA (“ecstasy”), zijn uitgebreid onderzocht (zie Griffiths, Richards, McCann en Jesse, 2006; Kalant, 2001; Nichols, 2004; Sewell, Halpern en Pope, 2006; Vastag, 2005).

Tryptaminen

Sommige onderzoekschemicaliën zijn synthetische versies van echte onderzoeksgeneesmiddelen. Een voorbeeld is W-18, een opioïde-achtig onderzoeksgeneesmiddel gemaakt door scheikundigen en dat pijnstillend vermogen heeft aangetoond. Legitieme bedrijven verkopen beperkte bedragen aan kopers met DEA-licenties waardoor ze gereguleerde stoffen kunnen bezitten.

Een Korte Geschiedenis Van Onderzoekschemicaliën En Andere Designermedicijnen

Read more about 2mmc ervaringen here.

Er werd een reeks screeningvragen gesteld die zich richtten op gezondheidsgedrag, current drugsgebruik en de geschiedenis van dakloosheid om de werkelijke inschrijvingscriteria te verbergen. Voordat ze met een interview begonnen, ondertekenden individuen geïnformeerde toestemmingsdocumenten die waren goedgekeurd door een Institutional Review Board van het Childrens Hospital Los Angeles. Elk interview duurde tussen de 60 en 90 minuten en vond plaats in de buurt van rekruteringslocaties, hetzij in privéruimtes van eating places, parken of in de kantoren van de etnograaf. De proefpersonen ontvingen na het interview een contante betaling van $20, evenals verwijzingsinformatie voor lokale naaldenruil, gezondheidsklinieken, daklozenopvangcentra en andere dienstverlenende organisaties voor risicovolle jongerenpopulaties. Als u of iemand die u kent onderzoekschemicaliën misbruikt of mogelijk verslavend is, bel dan nu voor meer informatie over behandeling en herstel. Senator Dianne Feinstein heeft onlangs beloofd samen te werken met collega’s en federale instanties om maatregelen op te stellen die het proces van het verbieden van nieuwe synthetische medication zouden versnellen in een poging de golf van wetshardige scheikundigen te stoppen.

Synthetische opioïden, zoals fentanyl, zijn designermedicijnen die de effecten van natuurlijk voorkomende opioïden nabootsen. Terwijl de opioïde-epidemie voortduurt en de vraag naar opioïden aanwezig blijft, worden er voortdurend nieuwe synthetische stoffen ontwikkeld en verkocht. De Australische onderzoeker Barratt zei dat RunTheDMT een psychonaut lijkt te zijn, een soort drugsgebruiker die veranderde bewustzijnstoestanden onderzoekt met talloze chemicaliën. Hij behoort tot een minderheid van de recreatieve drugsgebruikers die designer- of synthetische stoffen gebruiken, zei ze. Health Canada zei dat het toezicht houdt op de verschillende stappen die andere landen hebben gezet om nieuwe psychoactieve drugs onder controle te houden. Waar mogelijk zei de federale toezichthouder dat het hele klassen medicijnen verbiedt, en niet slechts één soort, in een poging te voorkomen dat laboratoria de chemie van een medicijn aanpassen om vervolging te voorkomen.

Elke week worden er veel nieuwe medicijnen geproduceerd (280 in Europa vorig jaar – EMCDDA, 2013), maar er is zeer weinig informatie over de effecten ervan beschikbaar. Onderzoekschemicaliën bevatten psychoactieve stoffen van verschillende soorten en hoeveelheden. De ingrediënten worden vaak niet vermeld— of niet correct vermeld— en variëren batch voor batch, zodat de koper niet definitief weet wat hij of zij inneemt. Zoals de naam al aangeeft, zijn onderzoekschemicaliën oorspronkelijk ontworpen door organisaties, meestal farmaceutische bedrijven, om een potentieel nieuw medicijn te produceren. Wanneer onderzoekschemicaliën de online markt bereiken, is er weinig informatie over hun toxicologie, effecten en interacties.

AnthonyJAbbott

Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *